Thông tin liên hệ:

  • CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN PHONG
  • Địa chỉ: Số 21 – V5A Khu đô thị Văn Phú – Phú La – Hà Đông – Hà Nội
  • SĐT: 0971.597.862
  • Email: duocphamlienphong@gmail.com
  • Website: www.duoclienphong.com